Przeciwskazania
Strona Główna > Przeciwskazania

Przeciwskazania

Spread the love

Ważne

W związku z długim okresem oczekiwania na skierowanie, przed przyjazdem do sanatorium należy sprawdzić lub skonsultować z lekarzem kierującym na leczenie uzdrowiskowe, czy nie istnieją aktualnie przeciwwskazania zdrowotne do leczenia sanatoryjnego. W przypadku występowania przeciwwskazań, lekarz sanatoryjny może odmówić przyjęcia na kurację.Lista przeciwwskazań

PRZECIWWSKAZANIA OGÓLNE I KARDIOLOGICZNE DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO

1. Ostre choroby zakaźne;
2. Choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze, grzybica, świerzb, owsica, lamblioza);
3. Ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry);
4. Wirusowe zapalenia wątroby oraz objawy żółtaczki;
5. Choroby mające istotne wskazania do zabiegów chirurgicznych w trybie ostrym (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne);
6. Pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania;
7. Niewydolność wątroby;
8. Skazy krwotoczne;
9. Choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie;
10. Głębokie zaburzenia osobowości i zachowania stwarzające problemy w funkcjonowaniu społecznym;
11. Organiczne zaburzenia psychiczne upośledzające funkcje poznawcze,
12. Zniedołężnienie, całkowita niesprawność do samoobsługi;
13. Choroby wyniszczające układowe;
14. Ciężkie stany ogólne z przeciwwskazaniami do transportu;
15. Nietrzymanie moczu i kału dużego stopnia (cewnikowanie na stałe pęcherza);
16. Zespół uzależnienia od alkoholu, uzależnienie od substancji psychoaktywnych;
17. Padaczka z częstymi napadami (jeden raz w miesiącu lub częściej, padaczka skroniowa);
18. Czynna choroba nowotworowa;
19. Stany w przebiegu leczenia operacyjnego lub zachowawczego czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych i nowotworów nerki, jeżeli leczenie uzdrowiskowe ma nastąpić przed upływem 5 lat, w przypadku pozostałych chorób nowotworowych przed upływem 1 roku od zakończenia leczenia;
20. Ciąża i okres karmienia;
21. Choroby niedokrwienne serca takie jak:
a) stabilna choroba niedokrwienna serca w stadium III-IV według CCS – stopień ograniczenia codziennej aktywności życiowej,
b) niestabilna choroba niedokrwienna serca,
c) zawał mięśnia sercowego,
d) chorzy w pierwszych dwóch tygodniach po zawale,
e) chorzy ze znacznie upośledzoną funkcją skurczową < 35%, f) chorzy po zawale z wybitnie dodatnią próbą wysiłkową; 22. Zaburzenia rytmu serca takie jak: a) zespół chorego węzła zatokowego bez zabezpieczenia stymulatorem układu przewodzącego, b) utrwalone migotanie przedsionków bez odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego lub z niewydolnością krążenia, c) zespół preekscytacji z częstymi napadami migotania przedsionków lub częstoskurczów nawrotnych, d) migotanie komór w wywiadzie z wyjątkiem migotania komór we wczesnej fazie zawału i w wyniku ostrych zaburzeń elektrolitowych, e) częstoskurcz utrwalony w badaniu holterowskim (ponad 30 sekund) lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie związane z organiczną choroba serca, f) częstoskurcz nieutrwalony, salwy i pary pobudzeń dodatkowych; 23. Zaburzenia przewodzenia: blok przedsionkowo-komorowy III stopnia bez zabezpieczenia układem stymulującym oraz bloki trójpęczkowe pęczka Hisa; 24. Choroby mięśnia sercowego w fazie ostrej; 25. Kardiomyopatia rozstrzeniowa z towarzyszącą niewydolnością krążenia; 26. Infekcyjne zapalenie wsierdzia; 27. Nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka, w fazie złośliwej oraz w fazie powikłań narządowych takich jak: niewydolność serca III-IV według NYHA oraz niewydolność nerek; 28. Stany endokrynologiczne w zakresie przysadki, tarczycy i nadnerczy w okresie niewyrównania hormonalnego. Na podstawie: § 2 ust. 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 44 poz. 285), Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 44 poz. 285),